RG.6220.35.2014.

Na postawie art. 147 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) w związku z dostarczeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko
                                            
                                                  Burmistrz Lubrańca

wznowić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. " Budowa jednej elektrowni wiatrowej "EW Redecz Kalny", w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym na działce nr 16/4 obręb ewidencyjny Redecz Kalny gm. Lubraniec .
postanowienie (1297kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (5 listopada 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (5 listopada 2014, 13:39:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830