RG.6220.19.15.DG

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
                    Burmistrz Lubrańca  informuje o:
o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowa drogi gminnej Nr 190669C Siemnowo - Grójec "

postanowienie (2489kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (22 października 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (22 października 2015, 15:04:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619