RG.6220.20.2015.DG.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
                    Burmistrz Lubrańca  informuje o:
o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363, z przebudową chodnika w miejscowości Lubraniec."
postanowienie (1595kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (22 grudnia 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (22 grudnia 2015, 13:29:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587