RG.6220.22.2015.DG

Burmistrz Lubrańca, zgodnie z art. 10 i 49  kpa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 )  zawiadamia                 o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o nazwie projektowej EW Smogorzewo I, o docelowej mocy do 3,5 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo pomiarowym oraz zjazdem z drogi zlokalizowanej na działce nr 26/4 oraz 76 w obrębie Smogorzewo.

opinia (8109kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (15 stycznia 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (15 stycznia 2016, 08:58:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579