RG.6220.38.2016.DG

Informacja o wydanym postanowieniu RG.6220.38.2016.DG


Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości informacje o:

wydanym w dniu 16 grudnia 2016 roku postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
     „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobor wód podziemnych z utworów neogeńskich (trzeciorzędowych),tj. studni głębinowej nr 1 o głębokości 70,0m i wydajnośći Q= 30,0 m³/h zlokalizowanej w miejscowości Kazanie gm. Lubraniec na terenie działki o nr ewid.50, obręb Kazanie.”

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym  z  uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8oo-16oo
postanowienie (2129kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (22 grudnia 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (22 grudnia 2016, 15:21:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500