RG.6220.23.2017.DG

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 t.j.)
                                      
                                            Burmistrz Lubrańca
                          podaje do publicznej wiadomości informacje o:                      

wydanym w dniu 18 sierpnia 2017 roku postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie farmy fotowoltaicznej „Lubraniec I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolonia Piaski, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.”
postanowienie (2290kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (21 sierpnia 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (21 sierpnia 2017, 10:44:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563