WOO.4260.65.2017.DK12


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 63 ust 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

                           ZAWIADAMIAM O WYDANYM POSTANOWIENIU


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 190679C Wiktorowo-Skaszyn”


obwieszczenie (511kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (3 listopada 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (3 listopada 2017, 08:33:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528