Postanowienie WOO.420.135.2018.DK.11

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 63 ust 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

                                ZAWIADAMIAM O WYDANYM POSTANOWIENIU

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 190678C Sarnowo"

pos (452kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (5 września 2018)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (5 września 2018, 10:21:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470