RG.6220.1.2018.DG

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2081)

                                            Burmistrz Lubrańca
                          podaje do publicznej wiadomości informacje o:                      

wydanym w dniu 26 listopada 2018 roku postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
   „Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+14 (istniejący km na drodze około 29+023)


postanowienie (3989kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (29 listopada 2018)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (29 listopada 2018, 13:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432