Uchwała Nr 5/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec.

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach:

Przewodniczący - Jan Sieklucki
Członkowie: - Halina Strzelecka, Elżbieta Osińska

działając na podstawie art.19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art.
91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2077 z późn. zm.), a także Zarządzenia Nr 18/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających
i zakresu ich działania, po analizie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2019 – 2028

uchwalił, co następuje:

metryczka


Wytworzył: Jan Sieklucki - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (28 listopada 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2018, 14:26:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402