Uchwała Nr 5/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2019 rok.

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony
Zarządzeniem Nr 18/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
1 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich
działania w osobach:

Przewodniczący - Jan Sieklucki
Członkowie: - Halina Strzelecka, Elżbieta Osińska

działając na podstawie art.19 ust. 2 w związku z art.13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 238 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2077 z późn. zm,) wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Lubrańca projekcie uchwały
budżetowej Gminy Lubraniec na 2019 rok

opinię pozytywną

czytaj treść uchwały (97kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jan Sieklucki - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (28 listopada 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2018, 14:30:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364