Uchwała Nr 5/S/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Skład Orzekający nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 1/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach:


Przewodniczący    -Karol Bednarek
 
Członkowie              -Jan Sieklucki
                                              -Halina Strzelecka


działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Gminy Lubraniec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Czytaj dalej... (2127kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Bednarek - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (22 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (27 kwietnia 2020, 08:08:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307