Uchwała Nr 14/K/2020 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Skład Orzekający nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach:

Przewodniczący     -Karol Bednarek
           Członkowie               -Jan Sieklucki                                       
                                     -Halina Strzelecka

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 4.828.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Lubraniec w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym

uchwala, co następuje:

pozytywnie opiniuje możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Lubraniec kredytu długoterminowego w wysokości 4.828.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu gminy.

metryczka


Wytworzył: Jan Sieklucki - Przewodniczący Składu Orzekającego (19 maja 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (19 maja 2020, 14:03:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285