Uchwała Nr 11/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowie Lubrańca za 2019 rok

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Przewodniczący         - Karol Bednarek
Członkowie:           - Jan Sieklucki
                                      - Halina Strzelecka

działając na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

postanowił:

zaopiniować pozytywnie uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lubrańca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubrańca za 2019 rok


Czytaj dalej... (679kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Bednarek - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (1 czerwca 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (3 czerwca 2020, 07:32:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287