Uchwała Nr 4/S/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubraniec za 2020 rok

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 3/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2021 w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania  w osobach:

Przewodniczący                  - Karol Bednarek

Członkowie                        - Elżbieta Osińska
- Halina Strzelecka

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. )

postanowił:

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Gminy Lubraniec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Czytaj dalej treść... (1023kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Bednarek - Przewodniczący Składu Orzekającego (19 kwietnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (30 kwietnia 2021, 14:33:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202