Uchwała Nr 8/S/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Lubraniec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 3 i art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a także Zarządzenia nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania, Skład Orzekający Nr 10 w osobach: 

Przewodnicząca - Beata Piłatowska 

Członkowie - Halina Strzelecka 

  - Karol Bednarek 


uchwalił, co następuje: 

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Gminy Lubraniec sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

  Czytaj dalej treść... (120kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Beata Piłatowska (21 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (22 kwietnia 2022, 13:03:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113