Uchwała Nr 6/I/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Lubraniec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz Zarządzenia Nr 2/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania, 

Skład Orzekający Nr 10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodnicząca - Beata Piłatowska 
Członkowie : - Karol Bednarek
- Halina Strzelecka

p o s t a n o w i ł : 


zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubraniec za I półrocze 2022 r. 

Do pobrania: Treść uchwały (125kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Beata Piłatowska (2 września 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (5 września 2022, 08:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46