Uchwała Nr XXVI/67/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/355/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP w Zgłowiączce. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie: "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

uchwala, co następuje: 

stwierdza nieważność uchwały Nr XXXIV/355/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko- restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP w Zgłowiączce w części § 1 uchwały w zakresie słów „Okres realizacji zadania: lipiec – październik 2022 r.”. 

Do pobrania: Treść uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (115kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Kolegium Daniel Jurewicz (14 września 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (19 września 2022, 11:36:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159