Ogłoszenie

Szanowni Państwo.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku – Kolegium Sądu ustaliło następującą liczbę ławników sądowych  wybieranych w bieżącym roku na kadencję
2008 – 2011 przez Radę Miejską:

–          do Sądu Okręgowego we Włocławku  - 1 osobę,
–          do Sądu Rejonowego we Włocławku – 5 osób, w tym 2 osoby do Wydziału Pracy  
            i Ubezpieczeń Społecznych.

Kandydatów na ławników mają prawo zgłaszać Radzie Miejskiej w Lubrańcu:

–         prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

W przypadku zgłaszania kandydatów przez grupę obywateli do karty dołącza się listę osób, zawierającą imiona, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszającej kandydata.

Ogłoszenie (103kB) pdf

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego (83kB) pdf

Lista osób popierających kandydaturę (54kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Administrator (5 czerwca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 czerwca 2007, 09:18:08)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (8 czerwca 2011, 10:54:15)
Zmieniono: zmiana struktury BIP dot. wyborów ławników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5171