Projekty uchwał do XXVIII zwyczajnej sesji rady miejskiej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok (181kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (292kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy i uchwalenia statutu samorządowej instytucji kultury (1363kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską (141kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską (147kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonawstwie miejsc postojowych w miejscowości Dąbie Kujawskie (221kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu (238kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w Narodzenia NMP w Zgłowiączce. (243kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w św. Wojciecha w Kłobi (246kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubraniec (462kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010 - 2015 dla Gminy Lubraniec (406kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 – 2020 (298kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014 (614kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego (150kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na II półrocze 2014 roku (94kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (24 czerwca 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 czerwca 2014, 09:24:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 923