Projekty uchwał do III zwyczajnej sesji rady miejskiej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015 (549kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020 (4277kB) zip

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 r (2344kB) zip

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (121kB) pdf

projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej (268kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚ w Toruniu (335kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia (56kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2015 roku (131kB) pdf

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014 (2962kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (22 grudnia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 grudnia 2014, 10:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932