Projekty uchwał do V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014 - 2025 dla Gminy Lubraniec (686kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego (331kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec (337kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu o unieważnienie wyboru Sołtysa w Sołectwie Smogorzewo i zarządzenie nowych wyborów (312kB) pdf

w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Smogorzewo (231kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015 (5463kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 – 2025 (2591kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (642kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec (232kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (27 marca 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 marca 2015, 09:25:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839