Projekty uchwał do VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na II półrocze 2015 (723kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu d/s zaopiniowania i przedstawienia Radzie Miejskiej kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku i Sądu Rejonowego we Włocławku (329kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 roku (239kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (318kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu (375kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (17 czerwca 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (17 czerwca 2015, 13:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836