Projekty uchwał do IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko – Katalickiej p.w. św. Wojciecha w Kłobi. (383kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Kazaniu w ramach programu pn. „ Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w z terenu województwa kujawsko - pomorskiego - etap IV (257kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014 - 2020 dla Gminy Lubraniec (533kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015 (720kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec (396kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne (601kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. st. sierż. F. Rybickiego w Sarnowie (531kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich; Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz do Sądu Okręg (772kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa Sołectwa Wola Sosnowa (253kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (25 sierpnia 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 sierpnia 2015, 08:36:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 708