Projekty uchwał do XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015 (734kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014 - 2020 dla Gminy Lubraniec (419kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (829kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa. (211kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. (574kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. (373kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. (374kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016. (436kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. (277kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (27 listopada 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 listopada 2015, 09:08:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889