Projekty uchwał do XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 – 2020. (365kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015. (2014kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (2178kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014 - 2020 dla Gminy Lubraniec (483kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju miejscowości Krowice ”. (366kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2016 – 2025 (337kB) pdf
Projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016. (435kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2016 roku. (149kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (24 grudnia 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 grudnia 2015, 08:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 680