Projekty uchwał do XXVI sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017 (142kB) pdf
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu (572kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia . (298kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników ... (180kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (940kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec i dokumentów niezbędnych do (745kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwi (442kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubraniec na lata 2017 - 2021 (2123kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec (1720kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 – 2025 (134kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu oraz ustalenia składu liczebnego i osobowego radnych oraz wyboru przewodniczącego komisji (409kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (24 marca 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 marca 2017, 21:46:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526