Projekty uchwał do XXX sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017 (150kB) pdf
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIV/146/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 - 2025 (140kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014-2020 (599kB) pdf
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie obwodów głosowania (446kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Lubraniec za park miejski i nadanie mu nazwy „ Park Miejski im. Krzysztofa Wrzesińskiego” (637kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji (125kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXIX/204/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany działek gruntu (269kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 położonych w granicach administr (221kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (112kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (694kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (12 września 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2017, 08:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561