Projekty uchwał do XXXII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Lubraniec za park miejski i nadanie mu nazwy 'Park Miejski im. Krzysztofa Wrzesińskiego', (223kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017 (148kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lubrańcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu (274kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kłobi w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kłobi (230kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce (249kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarno (248kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec, (1445kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 (1143kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (1521kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (292kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy w sprawie realizacji projektu pn.” Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 „ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 (222kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Koniec (211kB) pdf

Projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw:


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla (159kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (27 listopada 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 listopada 2017, 14:10:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 706