Projekty uchwał do XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2018 rok. (1278kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017. (148kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 – 2025. (137kB) pdf

Uzasadnienie do autopoprawki wniesionej przez burmistrza do projektu budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018 (606kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014 – 2020 dla Gminy Lubraniec (2705kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec (1072kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec (519kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2018 roku (256kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (2108kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 – 2026 (4361kB) pdf

Projekty uchwał w sprawie uchylenia uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (3068kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla (91kB) pdf

Uzasadnienie do autopoprawki wniesionej przez burmistrza do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 - 2026 (80kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (22 grudnia 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 grudnia 2017, 09:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597