Projekty uchwał do XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu (227kB) pdf

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/146/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 – 2026. (134kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018 (1635kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych (2123kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2018 r. ”. (771kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dobierzyn (331kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w Gminie Lubraniec nieokreślonym imiennie rodzinom polskiego pochodzenia w ramach repatriacji (308kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Lubraniec jest organem ewidencyjnym. (1097kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów o (361kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych ... (295kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (26 lutego 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 lutego 2018, 12:13:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499