Projekty uchwał do XXXV sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania (714kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/289/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (352kB) pdf

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 – 2026 (138kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018 (1593kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec (145kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubraniec celem redukcji emisji zanieczyszczeń: py (1611kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/366/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (57kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec (489kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (23 marca 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (23 marca 2018, 13:14:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457