Projekty uchwał do XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020. (902kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.” Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec ” o numerze RPDS.10.02.01-04-0070/17 (306kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb” oraz udzi (166kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Włocławskiemu przy wykonywaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych (134kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubraniec na lata 2015 – 2020 (163kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (149kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (160kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec (179kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 – 2027 (3477kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018 (1717kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (22 maja 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 maja 2018, 10:15:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599