Projekty uchwał do XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu


Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu (40kB) pdf


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018 (146kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (393kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (3361kB) pdf


Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (3794kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (87kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubraniec, ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierani (7522kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lubraniec ”. (665kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (26 września 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 września 2018, 08:00:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448