Projekty uchwał do XL sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 – 2026 (143kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018 (150kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ... (7045kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 położonych w granicach administra (2434kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane p (5370kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec (4061kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (5093kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psa (2444kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych działek gruntu (2130kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubraniec, ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nie (2041kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (26 października 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (29 października 2018, 08:08:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452