Projekty uchwał do V sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie ... (1741kB) pdf

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawię przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi (517kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi. (753kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązku ... (1287kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec. (749kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie powołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec (530kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. (227kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej ... (136kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (21 marca 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (21 marca 2019, 15:05:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536