Projekty uchwał do XIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2020 (813kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Lubraniec oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych... (2017kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (1233kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (604kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (17 lutego 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (18 lutego 2020, 10:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400