Projekty do XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekty uchwał:

Do pkt 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2020 rok (754kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (340kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 (391kB) pdf
Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec (997kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę... (1571kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (266kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lubraniec w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (378kB) pdf

Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec (143kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (23 listopada 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (24 listopada 2020, 10:59:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301