Projekty uchwał do XIX Sesji Rady Miejskiej

Do pkt 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2020 - 2032 (445kB) pdf
Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2020 rok (528kB) pdf
Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 (301kB) pdf
Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubraniec (501kB) pdf
Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia (362kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (384kB) pdf
Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatku budżetowego, któego niezrealizowana planowana kwota nie wygasa z końcem roku budżetowego 2020 (306kB) pdf

Do pkt 14
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłużonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2021 - 2033 (405kB) pdf

Do pkt 15
Autopoprawka wniesiona przez burmistrza do projektu budżetu Gminy Lubraniec na 2021 rok (1055kB) pdf
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2021 rok
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2021 rok
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2021 rok (558kB) pdf

Do pkt 16
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2021 roku (119kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (22 grudnia 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (22 grudnia 2020, 15:03:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304