Projekty uchwał do XXI sesji Rady Miejskiej

Do pkt 7
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańca w roku 2020 (540kB) pdf

Do pkt 9
Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej w Lubrańcu w 2020 r. (2046kB) pdf

Do pkt 10
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrańcu za 2020 r. (1082kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 (453kB) pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubraniec na lata 2021 - 2023 (2033kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2021 r.' (334kB) pdf

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Lubraniec w 2021 roku (659kB) pdf
Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (490kB) pdf
Do pkt 14

Do pkt 16


Do pkt 21

Do pkt 22

Do pkt 23

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (23 marca 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (23 marca 2021, 10:50:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409