Projekty uchwał do XXIV sesji (nadzwyczajnej) Rady Miejskiej w Lubrańcu

Dnia 13 sierpnia 2021 r. ( piątek ) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, sala narad ( I piętro ), odbędą się obrady XXIV sesji ( nadzwyczajnej ) VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lubrańcu, zwołane na wniosek Burmistrza Lubrańca w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) w związku z § 8 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Lubraniec ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 6227 ).


Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatu Włocławskiemu (402kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich / robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Narodzenia (388kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia (298kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2021 (1523kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (6 sierpnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (10 sierpnia 2021, 08:11:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223