Projekty uchwał do XXIX sesji Rady Miejskiej w Lubrańca

Do pkt 5
Umowy zawarte od dnia 14 grudnia 2021 roku (778kB) pdf
Sprawozdanie z działalności burmistrza (285kB) pdf

Do pkt 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (281kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/284/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubraniec (241kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Lubrańca z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubraniec (398kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lubraniec, stanowiącej własność Gminy Lubraniec (210kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej działki gruntu (205kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Polnej (207kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Polnej (207kB) pdf

Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego 7 przy ul. Szkolnej (208kB) pdf

Do pkt 15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Szkolnej (208kB) pdf

Do pkt 16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Szkolnej (208kB) pdf

Do pkt 17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Szkolnej (208kB) pdf

Do pkt 18
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Szkolnej (208kB) pdf

Do pkt 19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nowomiejskiej (207kB) pdf

Do pkt 20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Nowomiejskiej (207kB) pdf

Do pkt 21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego przy ul. Aleja Lipowa (208kB) pdf

Do pkt 22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego w m. Redecz Wielki Wieś (208kB) pdf

Do pkt 23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego w m. Czajno (208kB) pdf

Do pkt 24 
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia niejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu (228kB) pdf

Do pkt 25
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańćami miejscowości Lubraniec - Parcele o zniesienie urzędowej nazwy Józefowo (274kB) pdf

Do pkt 26
Projekt uchwały w sprawie ywrażenia woli utworzenia stowarzyszenia z miastem Włocławek, gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz Powiatem Włocławskim (423kB) pdf

Do pkt 27
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lubraniec (221kB) pdf

Do pkt 28
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniu (220kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (4 lutego 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (4 lutego 2022, 08:29:38)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (4 lutego 2022, 11:34:33)
Zmieniono: publikacja umów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448