Projekty uchwał do XXXII sesji Rady Miejskiej

Wniosek Burmistrza Lubrańca o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (670kB) pdf

Do pkt 5
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/332/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubraniec dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawi (551kB) pdf

Do pkt 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/324/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 202 (902kB) pdf

Do pkt 7
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich / robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej... (413kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich / robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej... (432kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich / robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej... (397kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (219kB) pdf

Do pkt 11
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok (796kB) pdf

Do pkt 12
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubraniec za rok 2022 - 2021 (741kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (17 maja 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (17 maja 2022, 13:50:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364