Projekty uchwał do XXXIII sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
Do pkt 7
Raport o stanie Gminy Lubraniec za 2021 rok
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca wotum zaufania (205kB) pdf

Do pkt 8
Do pkt 9

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (207kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2021 r. i prognozy ... (208kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubraniec (272kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (212kB) pdf

Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadó (397kB) pdf

Do pkt 15
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (227kB) pdf
Do pkt 16

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (21 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (22 czerwca 2022, 08:19:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141