Projekty uchwał do XXXIV sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5

Do pkt 7
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lubraniec (394kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (222kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na 2022 rok (218kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023 (383kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec (268kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich / robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej... (387kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (382kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (11 sierpnia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (11 sierpnia 2022, 08:59:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307