Projekty uchwał do XXXVII sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
Umowy zawarte od 19 września 2022 r. (1694kB) pdf
Sprawozdanie z działalności burmistrza (1755kB) pdf

Do pkt 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na 2022 rok (212kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (225kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (1421kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Sarnowo (4907kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie pzyjęcia Programu Wspołpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 (2017kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/324/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 202 (956kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia (332kB) pdf

Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (349kB) pdf

Do pkt 15
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (528kB) pdf

Do pkt 16
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2023 rok (431kB) pdf

Do pkt 17
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (955kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (21 listopada 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (21 listopada 2022, 12:58:17)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (21 listopada 2022, 14:26:07)
Zmieniono: publikacja uchwał dot. zmian w budżecie oraz WPF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278