K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie § 13,ust 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powiadamia się pełnomocników wyborczych i podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych.
  1. Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu z siedzibą : Urząd Miejski w Lubrańcu, ul. Brzeska 49 ( sala posiedzeń) przeprowadzi losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.
  2. Losowanie zostanie przeprowadzone 20 października 2014r. (poniedziałek ) o godz.10:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.
  3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania .

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Stanisław Jankowski

metryczka


Wytworzył: Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu (17 października 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (17 października 2014, 19:41:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 916