Regulaminy

Regulaminy

Procedura kierowania uczniów na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

Procedura kierowania uczniów na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. [...]

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej. [...]

Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw.

Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw. [...]

Regulamin dyżurów nauczycieli.

Regulamin dyżurów nauczycieli.  [...]

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej.

Regulamin pracy rady Pedagogicznej.  [...]

metryczka