Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00zł (dawniej poniżej 30 tys. euro)

Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00zł (dawniej poniżej 30 tys. euro)

Dostawa kamienia wapiennego na terenie Gminy Lubraniec

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego pn:  Dostawa kamienia wapiennego o frakcji 0-31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich (jakość kamienia: klasa - II, [...]

ZP.271.8.2020

Zamawiający podaje w załączeniu informację z otwarcia ofert  [...]

Dostawa kamienia wapiennego

Burmistrz Lubrańca zaprasza do składania do dnia 15 maja 2020 roku pisemnych ofert cenowych na dostawę kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec. [...]

ZP.271.10.2019 - Dostawa oleju opałowego - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.272.10.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na dostawę oleju opałowego w ilości do 45 m3 pod potrzeby grzewcze Urzędu Miejskiego w Lubrańcu [...]

ZP.271.8-9.2019

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.9.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - II etap" - część druga zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Nr [...]

ZP.271.8.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - II etap" - część pierwsza zamówienia "Rozbudowa drogi gminnej [...]

ZP.271.7.2019 - informacja z otwarcia ofert, wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów [...]

ZP.271.7.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec" [...]

ZP.271.1.2019 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.2.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Dostawę kamienia wapiennego na terenie gminy Lubraniec" [...]

ZP.271.1.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 190679C Wiktorowo-Skaszyn" [...]

ZP.271.5.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Lubrańca, zamieszcza protokół z otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec [...]

ZP.271.5.2018

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec" [...]

ZP.271.4.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.4.2018 - odpowiedź na pytanie oferenta

Burmistrz Lubrańca w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo [...]

ZP.271.3.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271/2/1/2018 - wybór oferty (część druga zamówienia)

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.2.2018 - wybór oferty (część pierwsza zamówienia)

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.3.2018 - odpowiedzi na pytania oferentów

Burmistrz Lubrańca w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo [...]

ZP.271.1.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.4.2018

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ,,Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Lubrańcu oraz jednostkach organizacyjnych gminy Lubraniec w roku 2018 r.” [...]

ZP.271.3.2018

Burmistrz Lubrańca zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie na załączonym formularzu ofertowym pisemnej oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: - Przebudowa drogi [...]

ZP.271.2/1.2018

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie – Bodzanowo – [...]

ZP.271.2.2018.AS

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie – Bodzanowo – [...]

ZP.271.1.2018.AS

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa - Sarnowo”. [...]

ZP.271.10.2017 - wybór oferty

Informacja o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego [...]

ZP.271.10.2017

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę oleju opałowego [...]

ZP.271.9.2017.AT - wybór oferty

Informacja o wyborze oferty - dostawa i montaż lamp fotowoltaicznych. [...]

ZP.271.9.2017 - wybór oferty

Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej [...]

ZP.271.9.2017.AT

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż lamp fotowoltaicznych [...]

ZP.271.7.2017

Burmistrz Lubrańca zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godziny 1200 na załączonym formularzu ofertowym pisemnej oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na [...]

ZP.271.3.2017.AS

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie" [...]

ZP.271.4.2017 - informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje protokół z otwarcia ofert [...]

ZP.271.3.2017 - informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje protokół z otwarcia ofert [...]

ZP.271.4.2017

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Dostawę kamienia wapiennego" [...]

ZP.271.3.2017

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec" [...]

ZP.271.2.2017 - wybór najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. [...]

ZP.271.2.2017 - odpowiedź na pytanie oferenta

Zamawiający - Gmina Lubraniec udostępnia w załączeniu odpowiedź na pytanie oferenta [...]

ZP.271.2.2017

Burmistrz Lubrańca zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie do dnia 24 marca 2017 roku do godziny 15:00 na załączonym formularzu ofertowym pisemnej oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na [...]

metryczka