ZP.271.1.2019 - wybór oferty


Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2018.1579.z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 190679C Wiktorowo-Skaszyn”
Wybór oferty (18kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (25 lutego 2019)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (25 lutego 2019, 14:46:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495